Y Cyfeiriadur Cymreig

Lluniaeth a Llety

Yr Hen Lyfrgell Porth

Lolfa goffi a chanolfan Gymraeg

Cyfeiriad:
47 Heol Pontypridd
Porth
Rhondda Cynon Taf
CF39 9PG

Symudol: 07790 351179

Prif Gyswllt:
Teleri Jones