Y Cyfeiriadur Cymreig

Corau

Côr Meibion Goronwy

Cyfeiriad:
Cyll Gwynion
Llechwedd
Conwy
LL32 8LX

Ffôn: 07747 786761

Prif Gyswllt:
Ysg: Arthur Pugh Roberts

Gwybodaeth Ychwanegol:
Arw: Dafydd Ifan Jones, Cae Marl, Llanallgo, Ynys Môn, LL72 (07747 016943)

Cad: Rhys Owain Jones, Maesteg, Fearnhill, Benllech, Ynys Môn, LL74 8UE (07887 710492)