Y Cyfeiriadur Cymreig

Amaeth

Ffenswyr Penllyn

Contractwyr Ffensio

Cyfeiriad:
11 Tai'n Rhos
Parc
Y Bala
Gwynedd

Ffôn: 01678 540359
Symudol: 07771 625797

E-bost:

Prif Gyswllt:
Gwynant Roberts

Gwybodaeth Ychwanegol:
Ymgymerir â phob math o waith ffensio amaethyddol a diwydiannol