Os yn archebu o’r tua allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Y Cyfeiriadur Cymreig

Lluniaeth a Llety

Cletwr

Siop a chaffi gymunedol

Cyfeiriad:
Tre'r Ddôl
Ceredigion
SY20 8PN

Ffôn: 01970 832113

E-bost:
Gwefan: http://www.cletwr.com

Prif Gyswllt:
Karen Evans (Rheolwr Busnes / Business Manager)

Gwybodaeth Ychwanegol:
Wedi'i berchenogi gan y gymuned, sefydliad di-elw yw hwn a'i nod yw brwydro yn erbyn arwahanrwydd, unigrwydd a'r diffyg cyfleusterau sy'n wynebu llawer o'n hardaloedd gwledig

Owened and run by the community, we are a not-for-profit organisation aiming to combat issues such as isolation, loneliness and a lack of facilities that rural areas face.