Y Cyfeiriadur Cymreig

Amaeth

FUW - Undeb Amaethwyr Cymru

Undeb Amaethyddol

Cyfeiriad:
Llys Amaeth
Plas Gogerddan
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BT

Ffôn: 01970 820820

Gwefan: http://www.fuw.org.uk