Y Cyfeiriadur Cymreig

Amaeth

Clwyd Agricultural Cyf

Peiriannau Amaethyddol

Ffôn: 01745 571018

Gwefan: www.clwydagricultural.co.uk

Gwybodaeth Ychwanegol:
Terfyn Buildings, Caerwys Road, Cwm Dyserth, North Rhyl,

Sir Ddinbych/Denbighshire