Y Cyfeiriadur Cymreig

Sefydliadau

Canolfan Henblas

Canolfan Fenter Gymunedol

Cyfeiriad:
Stryd Fawr
Y Bala
Gwynedd
LL23 7AE

Ffôn: 01678 521796

E-bost: