Y Cyfeiriadur Cymreig

Lluniaeth a Llety

Gwesty'r Hafod

Cyfeiriad:
Pontarfynach / Devil's Bridge
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3JL

Ffôn: 01970 890232

E-bost:
Gwefan: http://www.thehafod.co.uk