Y Cyfeiriadur Cymreig

Sefydliadau

Bobath Children's Therapy Centre Wales

Yn gwneud gwahaniaeth i blant yng Nghymru sydd â pharlys yr ymennydd

Cyfeiriad:
19 Heol y Parc / Park Road
Yr Eglwys Newydd / Whitchurch
Caerdydd
CF14 7BP

Ffôn: 029 20 522600

E-bost:
Gwefan: http://www.bobathwales.org