Y Cyfeiriadur Cymreig

Lluniaeth a Llety

Marchnad Cynnyrch Lleol Porthmadog

Marchnad cynnyrch lleol

Cyfeiriad:
Y Ganolfan
Ger yr Harbwr
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9LU

Ffôn: 01758 750418
Symudol: 07890 568744

E-bost:
Gwefan: http://www.marchnadporthmadogmarket.co.uk

Prif Gyswllt:
Meira Jones (Cadeirydd Pwyllgor Rheoli)

Gwybodaeth Ychwanegol:
Cynhelir y farchnad ar ddydd Sadwrn olaf y mis yn Y Ganolfan, Porthmadog, ar wahan i fis Rhagfyr lle cynhelir y farchnad ar y dydd Sadwrn cyn y Nadolig.