Y Cyfeiriadur Cymreig

Argraffwyr a Chyhoeddwyr

Canolfan Peniarth

Cyfeiriad:
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Campws Caerfyrddin
Heol y Coleg
Caerfyrddin
SA31 3EP

Ffôn: 01267 676772

E-bost:
Gwefan: http://www.canolfanpeniarth.org