Y Cyfeiriadur Cymreig

Lluniaeth a Llety

Pengwern Arms

Tafarn gymunedol

Cyfeiriad:
Sgwar yr Eglwys
Llan Ffestiniog
Gwynedd

Ffôn: 01766 762200

Gwefan: http://www.ypengwern.co.uk

Prif Gyswllt:
Marcus Williams