Os yn archebu o’r tua allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Newyddion

Codi llen ar feddyginiaethau gwerin Cymru
Cyhoeddi Cofiant Cledwyn Hughes yn ei hen etholaeth yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn
Cyfrol yn torri tabŵ galar a chynnig cymorth ymdopi yn y Gymraeg
Llyfr plant newydd yn codi ymwybyddiaeth am hylendid môr
Cip olwg ar hanes Trawsfynydd ym mlwyddyn fawr Hedd Wyn
Cyrraedd carreg filltir yng nghyfres Alun yr Arth
Gweld y byd trwy lyfrau un Cymro
Awdur am fynd a Chymru a'r Gymraeg allan i'r byd 'trwy gyfrwng straeon'
Stori ryfeddol y mewnfudwr sefydlodd cwmni Tregroes Waffles
'Biliwn o Blobens' - Comic Mellten yn dathlu pen-blwydd
Angen 'mwy o lyfrau Cymraeg i bobl ifanc' meddai awdur newydd ifanc
Nofel gyffrous wleidyddol wedi ei gosod wrth wraidd cynulliad Cymru
Hyfryd iawn! Dathlu 50 oed Y Lolfa

Hyfryd iawn! Dathlu 50 oed Y Lolfa

Bydd gwasg Y Lolfa yn dathlu ei phenblwydd yn hanner cant trwy gyhoeddi fersiwn facsimili o'i llyfr cyntaf erioed, Hyfryd Iawn. Caiff y llyfr ei llofnodi gan Elwyn Ioan, a wnaeth y cartwnau, a Robat Gruffudd, oedd yn gyfrifol am gofnodi geiriau awdur y llyfr, Eirwyn Pontshân.  darllen mwy

Y Fedwen ger y lli
Dirgelwch Allwedd Amser yn dyfnhau
Chwedlau ar y Cledrau

Chwedlau ar y Cledrau

Wythnos ddiwethaf fe gynhaliodd yr awdur Meinir Wyn Edwards gyfres o weithdai arbennig ar gledrau Lein y Cambrian, gan gyflwyno rhai o chwedlau mwyaf adnabyddus Cymru i ddisgyblion Ysgol Tanycastell, Harlech, ac Ysgol Bro Hyddgen, Machynlleth.  darllen mwy

'Mae angen mwy o hyder ar y Cymry'

'Mae angen mwy o hyder ar y Cymry'

Mae 'angen defnyddio hanes Cymru fel ffordd o roi hyder i'r Cymry yn y byd sydd ohoni' - dyma yw'r neges sydd yn cael ei phwysleisio mewn cyfrol newydd sbon a gyhoeddir yr wythnos hon gan wasg Y Lolfa.  darllen mwy

Cyfrol i ddathlu carreg filltir
Atgyfodi poster eiconig i ddathlu hanner canmlwyddiant
Ail gyhoeddi campwaith olaf Gareth F Williams
241-260 o 296 1 . . . 11 12 13 14 15
Cyntaf < > Olaf