Os yn archebu o’r tua allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Newyddion

Hyfryd iawn! Dathlu 50 oed Y Lolfa

Hyfryd iawn! Dathlu 50 oed Y Lolfa

Bydd gwasg Y Lolfa yn dathlu ei phenblwydd yn hanner cant trwy gyhoeddi fersiwn facsimili o'i llyfr cyntaf erioed, Hyfryd Iawn. Caiff y llyfr ei llofnodi gan Elwyn Ioan, a wnaeth y cartwnau, a Robat Gruffudd, oedd yn gyfrifol am gofnodi geiriau awdur y llyfr, Eirwyn Pontshân.  darllen mwy

Y Fedwen ger y lli
Dirgelwch Allwedd Amser yn dyfnhau
Chwedlau ar y Cledrau

Chwedlau ar y Cledrau

Wythnos ddiwethaf fe gynhaliodd yr awdur Meinir Wyn Edwards gyfres o weithdai arbennig ar gledrau Lein y Cambrian, gan gyflwyno rhai o chwedlau mwyaf adnabyddus Cymru i ddisgyblion Ysgol Tanycastell, Harlech, ac Ysgol Bro Hyddgen, Machynlleth.  darllen mwy

'Mae angen mwy o hyder ar y Cymry'

'Mae angen mwy o hyder ar y Cymry'

Mae 'angen defnyddio hanes Cymru fel ffordd o roi hyder i'r Cymry yn y byd sydd ohoni' - dyma yw'r neges sydd yn cael ei phwysleisio mewn cyfrol newydd sbon a gyhoeddir yr wythnos hon gan wasg Y Lolfa.  darllen mwy

Cyfrol i ddathlu carreg filltir
Atgyfodi poster eiconig i ddathlu hanner canmlwyddiant
Ail gyhoeddi campwaith olaf Gareth F Williams
Cyfrol sy'n cadw'r cof yn fyw am chwaraewyr pel-droed Cymru
Merch anturus yn arweinydd cryf mewn stori wyddonias yn nhrydydd rhifyn Mellten
Effaith cynhesu byd eang i'w gweld yng Nghymru?
Y Lolfa yn lansio calendr adfent

Y Lolfa yn lansio calendr adfent

Mae gwasg gyhoeddi ac argraffu Y Lolfa yn lansio eu calendr adfent heddiw am 12 o'r gloch fydd yn cynnwys awgrymiadau o lyfrau i'w rhoi yn anrheg neu i'w darllen dros yr wŷl ac yn y flwyddyn newydd.  darllen mwy

Bombscare, bagets, madfallddyn ac ibuprofen - atgofion bythgofiadwy Prysor yn yr Ewros
Actor yn agor ei galon am frwydr ei wraig â chancr
'Camp lawn o gofiant' yn llawn datgeliadau newydd am Carwyn James
Cyhoeddi hunangofiant 'trysor cenedlaethol'
Hen chwedl o Ben Llyn yn sbarduno nofel rymus
Cyfrinach fawr Na, Nel!
Ein perthynas a'n hiaith yn ysbrydoli cyfrol o straeon byrion
Sylfaenydd Y Lolfa yn cyhoeddi dyddiaduron personol
221-240 o 264 1 . . . 10 11 12 13 14
Cyntaf < > Olaf