Awduron

W
Mae Jim Wingate yn storiwr rhyngwladol ac iachawr, ac yn adrodd storiau traddodiadol i 20,000 o bobl y flwyddyn mewn chwech gwlad. ...
Dysgodd Romy Wood drama yn ysgolion uwchradd am ddeg mlynedd. Mae’i nawr yn gweithio fel Darlithydd ar y cyd ar gyfer yr Open University....
Mae Dafydd Wyn yn byw yn Nglanaman, Sir Gaerfyrddin. Roedd yn athro Saesneg yn Llundain, Y Bala ac Ystalyfera. Ers ymddeol,...
Pregethwr, consuriwr, actor llwyfan a sgrin, cyflwynydd, caplan – dyna rai o swyddi’r amryddawn Eirian Wyn dros y blynyddoedd.
Roedd Eirug Wyn yn un awduron mwyaf gwreiddiol ac amryddawn Cymru. Ganed yn Lanbrynmair ac addysgwyd yn Ysgol Brynrefail a Choleg y Drindod, ...
Brodor o ardal Crymych, Sir Benfro, yw Hefin Wyn. Ef oedd gohebydd adloniant Y Cymro yn y 70au. Mae bellach yn ...
Daw Rhiannon Wyn o'r Groeslon ger Caernarfon. Ar ôll graddio o Goleg Aberystwyth, bu'n teithio rownd y byd. Bellach mae'n gweithio fel ...
Ar ôl graddio ym Mangor mewn Amaethyddiaeth a Botaneg bu’n dysgu am gyfnod yn ei hen ysgol yn Nhreffynnon, yna yn Brif Ddarlithydd mewn ...
61-70 o 70 1 3 4 5 6 7
Cyntaf < > Olaf