Awduron

W
Roedd Yr Athro Phil Williams yn wyddonydd gofod, a buodd yn astudio'r gwyntoedd solar a'r effeithiadau solar ar awyrgylch y ddaear. Roedd yn ...
Mae Rhian yn enedigol o Lanberis, Gwynedd. Athrawes wedi ymddeol. Mae wedi ysgrifennu colofn goginio i'r Cymro.
Daw Rhiannon Wyn o'r Groeslon ger Caernarfon. Ar ôll graddio o Goleg Aberystwyth, bu'n teithio rownd y byd. Bellach mae'n gweithio fel ...
Dysgodd Romy Wood drama yn ysgolion uwchradd am ddeg mlynedd. Mae'i nawr yn gweithio fel Darlithydd ar y cyd ar gyfer yr Open University....
Mae Shane Williams yn gyn-chwaraewr rygbi sydd yn enwog am ei yrfa hir a llwyddiannus fel asgellwr i'r Gweilch ac i dîm cenedlaethol Cymru. ...
Ganed Siôn White yng Nghymoedd y Rhondda. Fe'i magwyd yno a bu'n byw yng Nghaerdydd am nifer o flynyddoedd. Erbyn hyn, mae ...
Mae Sioned yn byw yn Llundain, ond mae'n enw adnabyddus iawn ym myd comedi teledu ynysoedd Prydain. Fe'i ganwyd yng Nghaerfyrddin a'i magu ...
Yn wreiddiol o Abertawe addysgwyd yn Ysgol Ramadeg Dinefwr, Abertawe, a Choleg Prifysgol Abertawe lle graddiodd yn y Gymraeg yn 1950. Enillodd ...
61-70 o 71 1 . . . 4 5 6 7 8
Cyntaf < > Olaf