Awduron

S
Mae Mari yn dod Abertawe. Hoff bethau Mari yw mynd mas gyda'i ffrindie; pic-a-mix; sbinio a sgidie; byw ar bwys y môr a Bwtyn ...
Brodor o Solva, Sir Benfro, mae Meic Stevens yn un o gantorion Cymraeg mwyaf dylanwadol ei gyfnod.
Mae Greg Stevenson yn hanesydd pensaerniol sydd wedi gweithio yn y maes cadwraeth am dros ugain mlynedd. Mae e hefyd yn adnabyddus fel cyflwynydd ...
Graddiodd Owen Stickler o Brifysgol Canolbarth Lloegr gyda gradd yn Celf Gain a gweithiodd fel bywddarlunydd a cyfarwyddwr fideo pop ar gyfer cyfres deledu Cymraeg ...
Brodor o ardal Pen-y-Cefn, Llansannan yw Morfudd Strange. Bu'n athrawes mewn ysgolion cynradd ar hyd a lled Cymru. Mae hi wedi ysgrifennu ...
Mae Hamish Stuart yn newyddiadurwr gyda dros 20 mlynedd o brofiad yn gweithio i bapurau newydd ac i’r BBC. Mae’n gyn-Cynhyrchydd Hŷn a oedd ...
Mae Richard Suggett yn gweithio fel Ymchwilydd Hŷn Adeiladau Hanesyddol yn y Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, wedi’i leoli yn Aberystwyth.
Ganwyd Sarah Symons yn Ystradgynlais yn Nyffryn Abertawe, ond fe'i magwyd yn yr Amwythig lle ddechreuodd ei gyrfa fel ysgrifenyddes. Wedi i'w theulu ...
21-29 o 29 1 2 3
Cyntaf < > Olaf