Awduron

S
Mae Christine Smeeth yn adnabyddus fel ysgrifennydd coginio. Mae ganddi gysylltiadau teuluol cryf gyda Cymru a magwyd mewn teulu lle roedd coginio cartref yn ...
Cafodd Beatrice Smith ei geni yn Garston, Lerpwl. Daeth yn ysgrifennyddes ei changen lleol o'r parti Llafur yn 1959, a symudodd i ...
Datblygodd diddordeb Helen Smith Twiddy yng nghoginio celtaidd pan fu'n hyfforddi fel myfyriwr Economeg y Cartref yn Awstralia. Ar hyn o bryd mae'n byw'n ...
Treuliodd y Parchedig Charles Stallard y rhan fwyaf o'i flynyddoedd fel Ficer a Rheithor yn y Canolbarth, a pan ymddeolodd fe symudodd ef a'i ...
Magwyd Rhian Staples yn y Bala ac ar ôl graddio o Brifysgol Aberystwyth bu'n gweithio ym myd y theatr am ddeng mlynedd. Bellach mae'n ...
Ganed Phil Stead ger Pontypridd a magwyd yn agos iawn i Barc Ninian lle welodd e Cymru yn chwarae am y tro cyntaf yn 1980....
Roedd Meic Stephens yn olygydd llenyddol Cymraeg, newyddiadurwr, cyfieithydd, ysgrifwr coffa a bardd. Astudiodd ym Mhrifysgol Aberystwyth, Prifysgol Bangor a ...
Mae Catrin Stevens yn gyn-bennaeth Hanes a Hanes Cymru yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin. Bu'n Llywydd Cenedlaethol Merched y Wawr (2000 – 2002) ...
11-20 o 31 1 2 3 4
Cyntaf < > Olaf