Awduron

G
Mae Sioned Glyn yn byw ym Mangor ac yn gweithio fel athrawes gelf, dylunio a graffeg yn Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon. ...
Ganwyd Eva Goldsworthy yn ne Cymru ond treuliodd y rhan fwyaf o'i hamser yn Llundain fel athrawes mathemateg. Bu farw Eva Goldsworthy yn 2010....
Mae'r Athro Kevin Gournay CBE yn Athro Emeritws yn y Sefydliad Seiciatreg, Seicoleg a Niwrowyddoniaeth (Coleg y Brenin, Llundain). Yn ei waith ...
Mae Jon Gower, sy'n sgrifennu yn Gymraeg a Saesneg, wedi llenwi hanner silff lyfrau bellach â'i waith ei hun, sy'n cynnwys "Y ...
Mae Onwy yn ddisgybl ym mlwyddyn 6 yn Ysgol Gymraeg Treganna, Caerdydd. Dechreuodd ei diddordeb mewn adar pan gafodd ei binociwlars cyntaf ac ...
Gadawodd Jim Green yr ysgol yn 16 oed a throi ei law at nifer o swyddi cyn penderfynu bod yn athro. Cyhoeddodd ei lyfr ...
21-30 o 82 1 2 3 4 5 . . . 9
Cyntaf < > Olaf