Awduron

G
Ganwyd Carmel Gahan yng Nghorc, Iwerddon yn un o 11 o blant, yn ferch i heddwas. Cafodd addysg uwchradd gysgodol mewn lleiandy ...
Magwyd Mair Garnon yn Llandudoch. Bu'n athrawes fro am flynyddoedd maith cyn ymddeol ar ddechrau'r 90au. Treuliodd oes yn gwasanaethu ei hardal ac ...
Ganed Siwsann George ym Mhentre'r Eglwys, ger Pontypridd. Dechreuodd ganu'n ifanc yng ngwersi sol-ffa'r capel ac yn Eisteddfodau'r Urdd. Astudiodd ym Mhrifysgol ...
1-10 o 82 1 2 3 4 5 . . . 9
Cyntaf < > Olaf