Awduron

E
Yn un o ddisgynyddion teulu'r Cilie, cafodd Gerwyn Elias ei eni yng Ngheredigion, cyn symud a gweld ymosodiadau'r Almaenwyr yn Hwlffordd yn ystod ...
Mae Lyn Ebenezer yn awdur ac yn gyflwynydd teledu. Mae e wedi ysgrifennu sawl llyfr gan gynnwys nofelau a llyfrau hanes.
Ganwyd Manon ym Mangor ond mae bellach wedi ymgartrefu yn Abertawe. Fe raddiodd o Brifysgol Manceinion yn 1980 a'n dilyn hynny fe ddychwelodd i ...
Ganwyd Mari Ellis MA yn Nylife, Sir Maldwyn. Graddiodd ym Mhrifysgol Bangor yn 1936 gan dderbyn ei MA yn 1938 ar Farddoniaeth Llawddon ...
Ganwyd a magwyd Mari yng Nghaerdydd. Yn dilyn cwblhau ei haddysg yn ysgolion Bryntaf a Llanhari aeth i Lundain a graddio yn y Celfyddydau ...
Ganed Marion Eames ym Mhenbedw i rieni Cymraeg. Magwyd yn Nolgellau. Ar ol gadael ysgol, gweithiodd Marion yn lyfrgell Dolgellau ac yn ...
Mae Meinir yn gweithio fel golygydd yn Y Lolfa. Mae'n byw yn Llandre, Ceredigion.
Ganwyd Dr Meredydd Evans yn 1919 a magwyd ef yn Nhanygrisiau. Ar ol gadael yr ysgol yn 14 oed aeth i weithio fel siopwr,...
41-50 o 65 1 3 4 5 6 7
Cyntaf < > Olaf