Awduron

B
Astudiodd David hanes ym Mhrifysgol Efrog a Chaerdydd ac astudiaethau crefyddol ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth. Mae wedi treulio'r rhan fwyaf o'i fywyd yn dysgu ...
Ganed Derek Brockway yn y Bari, a mae wedi ymddiddori yn y tywydd ers iddo fod yn fachgen. Gweithiodd yn y Met Office ...
Mae Dr Alex Bailey yn seiciatrydd henaint ymgynghorol Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol Westminster a Phrif Glinigwr Oedolion Hŷn yn Ymddiriedolaeth Sefydliad y Gwasanaeth Iechyd Gwladol,...
Ymgynghorydd mewn niwroseicoleg glinigol yw Dr Sallie Baxendale ac mae wedi gweithio yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol gyda phobl ag anawsterau cofio ers dros ugain ...
Cafodd ei fagu yn y Waunfawr ger Caernarfon gan deulu di-Gymraeg. Ar ôl cyfnod yn Aberhonddu ac Ardudwy mae wedi dychwelyd yn ôl i'r ...
Ganed Eileen Beasley i deulu o ffermwyr ger Henllan Amgoed, ar y ffin rhwng Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro. Yn athrawes wrth ei ...
11-20 o 42 1 2 3 4 5
Cyntaf < > Olaf