Awduron

A
Ganed ym Mangor yn fab i'r Parchedig William Williams a Myfi Williams. Magwyd ef ym Machynlleth, ac yno y cafodd ei addysg ...
Ganwyd yn Llundain, yn fab i Harri Gwynn ac Eirwen Gwynn (y fenyw gyntaf i dderbyn gradd mewn Ffiseg o Brifysgol Cymru, Bangor)....
Mae Elin ap Hywel yn fardd, cyfieithydd a golygydd ac yn gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg.
Roedd Edgar ap Lewys o Gwm Tawe ac yn löwr ei hunan. Roedd yn hollol wybodol o’r caledi a’r dewrder o waith yn y ...
Morwr a llyfrgellydd, morlywydd ac ymchwilydd, athro a hyfforddwr, – a theithiwr di-baid. Ganed Chris Armstrong yn Sussex, ond mae ...
Yn enedigol o Dalysarn, Dyffryn Nantlle, graddiodd Robat Arwyn mewn Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd yn 1980 cyn ennill Diploma mewn Llyfrgellyddiaeth yng Ngholeg ...
21-30 o 34 1 2 3 4
Cyntaf < > Olaf