Awduron

A
Ganed ym Mangor yn fab i'r Parchedig William Williams a Myfi Williams. Magwyd ef ym Machynlleth, ac yno y cafodd ei addysg ...
Ganwyd yn Llundain, yn fab i Harri Gwynn ac Eirwen Gwynn (y fenyw gyntaf i dderbyn gradd mewn Ffiseg o Brifysgol Cymru, Bangor)....
Mae Elin ap Hywel yn fardd, cyfieithydd a golygydd ac yn gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg.
Roedd Edgar ap Lewys o Gwm Tawe ac yn löwr ei hunan. Roedd yn hollol wybodol o’r caledi a’r dewrder o waith yn y ...
Yn enedigol o Dalysarn, Dyffryn Nantlle, graddiodd Robat Arwyn mewn Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd yn 1980 cyn ennill Diploma mewn Llyfrgellyddiaeth yng Ngholeg ...
Mae Ian Ashton yn reolwr hŷn i GIG. Mae e’n treulio’i amser hamdden fel swyddog gweithredu i Reilffordd Porth Tywyn a Dyffryn Gwendraeth.
21-30 o 33 1 2 3 4
Cyntaf < > Olaf