Awduron

A
Yn wreiddiol o Ddeiniolen, mae Malcolm Allen yn gyn-chwaraewr proffesiynol pel-droed a chwaraeodd i Watford, Aston Villa, Norwich City, Millwall, ...
Magwyd Martin Aaron yn Sir Benfro a mae e'n mwynhau bywyd gwyllt a bod thu allan – gan gynnwys pysgota, nofio, deifio a ...
Ganed Rob Atenstaedt yng ngogledd Cymru, ac aeth i Brifysgol Rhydychen i astudio meddyginiaeth ac yna cwblhau gradd meistr yn hanes meddyginiaeth (gan gynnwys ...
Yn enedigol o Dalysarn, Dyffryn Nantlle, graddiodd Robat Arwyn mewn Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd yn 1980 cyn ennill Diploma mewn Llyfrgellyddiaeth yng Ngholeg ...
Ers 1991 mae Robin wedi gwrthod cyfweliadau am ei waith fel bardd a'i waith dyddiol gyda phob sianel radio a theledu oherwydd: 'mae nhw'n rhy ...
21-30 o 34 1 2 3 4
Cyntaf < > Olaf