Awduron

W
Roedd JJ (John James) Williams yn chwarewr rygbi'r undeb, a enillodd 30 o gapiau yn chwarae i Gymru fel asgellwr. Ganed yn Nantyffyllon yn ...
Mae Liz Whitaker wedi bod yn athrawes, newyddiadurwraig, cyfarwyddwraig ffilmiau, arweinyddes theatr ieuenctid, clerc tref, astrolegydd a mam. Gyda'r ...
Ganed Lona Mari Walters yn Rhydaman yn ferch i weinidog gyda'r Annibynwyr. Symudodd i ardal Llandysul yn blentyn. Graddiodd o Brifysgol Cymru, ...
Awdur, athrawes ac ymgyrchydd a fu'n gofalu am ei mam a oedd â dementia fasgwlar. Wrth gasglu'r gyfrol "Rhannu Straeon am Ddementia" at ei ...
Mae Malan, sy'n un o dripledi, yn byw yng Nghaernarfon ac yn gweithio i gwmni teledu a radio Chwarel. Mae'n sgwennu'n gyson ...
Brodor o Bum Heol ger Llanelli yw Marcell Williams. Graddiodd gydag Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Saesneg ym Mhrifysgol Cymru, cyn ennill gradd yn ...
Un o Gaerdydd yw Mari Williams yn enedigol, lle mae hi'n byw yn awr. Ar ôl ennill gradd yn y Clasuron ym ...
41-50 o 71 1 . . . 4 5 6 7 8
Cyntaf < > Olaf