Awduron

W
Roedd Gwen Watkins a'i diweddar gwr, y bardd Vernon Watkins, yn y lleiafrif a allai ddweud fod ganddynt berthynas agos a pharhaol gyda ...
Mae Gwyn Williams yn hyfforddi fel meddyg llygaid a wedi gweithio i GIG am dros ddeg mlynedd.
Daw Haf Williams o Lansannan, Clwyd. Ar ôl graddio ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth mae hi bellach yn athrawes yn Ysgol Uwchradd Howells,...
Disgrifiodd Harri Webb ei hun fel 'bardd ag un thema, un rhag galwedigaeth' gyda'i waith yn 'anedifeiriol genedlaetholaidd'. Ychydig o bobl sydd wedi ...
Brodor o'r Preselau yn Sir Benfro, yw Hefin Wyn. Treuliodd ei yrfa fel newyddiadurwr print, radio a theledu gan weithio i'r Cymro,...
Ganed Herbert Williams yn Nhrefechan, Aberystwyth. Fe aeth i Ysgol Fechgyn Heol Alexandra ac yn hwyrach i Ysgol Ramadeg Ardwyn. Gorffenodd ei ...
Mae James Withey yn gyn-gwnselydd sy'n ysgrifennu ac yn siarad yn gyhoeddus am ei brofiadau ei hun o iselder ac mae'n eiriolwr dros hybu ymwybyddiaeth ...
Mae Jim Wingate yn storiwr rhyngwladol ac iachawr, ac yn adrodd storiau traddodiadol i 20,000 o bobl y flwyddyn mewn chwech gwlad. ...
31-40 o 71 1 2 3 4 5 . . . 8
Cyntaf < > Olaf