Os yn archebu o’r tua allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Awduron

R
Cafodd yr awdur, Glenys Mair Roberts, ei magu ym Môn. Treuliodd gyfnodau yn athrawes ac yn swyddog gyda Chyd-Bwyllgor Addysg Cymru.
Ym Mangor y ganwyd Gorwel a chafodd ei fagu ym Mhenrhyndeudraeth. Ar ôl gadael yr ysgol fach, fe'i addysgwyd yn Ysgol Ardudwy Harlech ...
Yn wreiddiol o Ben-y-sarn, Môn, mae Grace Roberts bellach yn byw yn y Felinheli ar ôl cyfnodau yn Nefyn a'r Wyddgrug. Bu'n ...
Brodor o Amlwch, Ynys M�n, yw Gruff Roberts. Mynychodd y Coleg Normal ym Mangor a threuliodd ei yrfa ym myd addysg gynradd....
Bu Gwyn Roberts yn ffotograffydd papur newydd am bron i 40 mlynedd.
Ganwyd Ioan Roberts yn Rhoshirwaun, Llŷn ac ar ôl cyfnodau yn Sir Drefaldwyn, Wrecsam a Phontypridd mae'n ôl ym Mhwllheli. Bu'n beiriannydd ...
Magwyd Iwcs (Iwan Roberts) yn Nhrawsfynydd, yr ieuengaf o bump o blant. Mae wedi actio mewn sawl cyfres ddrama deledu a nifer o ...
81-90 o 142 1 . . . 8 9 10 . . . 15
Cyntaf < > Olaf