Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Robin Llywelyn

Robin Llywelyn

Enillodd Robin Llywelyn wobrau niferus, gan gynnwys y Fedal Ryddiaith am "Seren Wen ar Gefndir Gwyn" (1994). Enillodd "Seren Wen" wobr Llyfr y Flwyddyn yn 1992 ac enillodd Robin wobr Awdur y Flwyddyn y BBC yn 1994. Enillodd wobr Daniel Owen yr Eisteddfod Genedlaethol am y nofel "un Diwrnod yn yr Eisteddfod" (2004). Cafodd ei eni a'i fagu yn Llanfrothen ger Penrhyndeudraeth ac mae'n Rheolwr Gyfarwyddwr cwmni Portmeirion Cyf. Mae'n briod ac yn dad i dri o blant.

http://www.llywelyn.com

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Cerdded Mewn Cell

- Robin Llywelyn
£8.99

Un Diwrnod yn yr Eisteddfod - Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2004

- Robin Llywelyn
£6.99

Seren Wen ar Gefndir Gwyn

- Robin Llywelyn
£4.95

Cyfres Cip ar Gymru/Wonder Wales: Portmeirion

- Robin Llywelyn
£3.50