Llun o Mari Williams

Mari Williams

Un o Gaerdydd yw Mari Williams yn enedigol, lle mae hi’n byw yn awr. Ar ôl ennill gradd yn y Clasuron ym Mhrifysgol Caergrawnt, fe fu’n dysgu mewn nifer o ysgolion ac mae’n awdur llyfrau i blant, pobol ifanc ac oedolion. Mae hi’n weddw i’r Parch. W. Elwyn Lloyd Williams o Aber-erch, yn fam i Geraint a Delyth ac yn fam-gu i Huw, Nia, Manon a Geraint.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Ysbryd yr Oes

- Mari Williams
£8.99