Llun o Delyth MacDonald

Delyth MacDonald

Ganed Delyth yn Llundain, kke'r oedd ei thad yn Weinidog gyda'r Eglwys Bresbyteraidd. Symudodd y teulu yn ôl i Gymru pan oedd hi'n naw mlwydd oed. Ar ôl graddio mewn Hanes ym Mhrifysgol Aberystwyth, bu'n dysgu yng Ngheredigion cyn cael ei phenodi yn Bennaeth Ysgol Llanfarian nes ei hymddeoliad.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Llawlyfr y Wladfa

- Delyth MacDonald
£14.99