Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Daniel Davies

Daniel Davies

Ganed Daniel Davies yng Ngheredigion. Cafodd ei addysgu yn Ysgol Gynradd Llanarth ac Ysgol Uwchradd Aberaeron cyn iddo gwblhau gradd mewn Cemeg a doethuriaeth yn yr un pwnc ym Mhrifysgol Aberystwyth. Bu'n gweithio mewn canolfan alwadau ffôn am gyfnod, ac yn y diwydiant adeiladu cyn troi at gohebiaeth ar gyfer y Cambrian News. Symudodd i weithio fel newyddiadurwr ar-lein gyda BBC Cymru. Fel awdur, mae Daniel wedi ysgrifennu llyfrau crafog am isddiwylliant Aberystwyth. Yn 2011 enillodd Gwobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru am ei nofel Tair Rheol Anhrefn.

http://www.y-cymro.com/newyddion/c/x44/i/482/desc/daniel-davies-yn-ennill-gwobr-goffa-daniel-owen/

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Pedwaredd Rheol Anhrefn

- Daniel Davies
£8.99

Tair Rheol Anhrefn

- Daniel Davies
£8.95

Hei-Ho!

- Daniel Davies
£7.95

Gwylliaid Glyndwr

- Daniel Davies
£7.95

Twist ar 20

- Daniel Davies
£6.95

Pele, Gerson a'r Angel

- Daniel Davies
£5.95