Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Glyn Tegai Hughes

Ganed Glyn Tegai Hughes yn 1923, yn fab i weinidog Wesle. Graddiodd yng Nghaergrawnt a bu'n ddarlithydd ym Mhrifysgol Manceinion cyn dychwelyd i Gymru yn 1964 i fod yn Warden Gregynog, swydd a ddaliodd tan ei ymddeoliad yn 1989. Bu'n Llywodraethwr Cymru i'r BBC ac yn Gadeirydd Cyngor Darlledu Cymru. Cyhoeddodd nifer o astudiaethau llenyddol, gan gynnwys cyfrol ar Williams Pantycelyn yn y gyfres "Writers of Wales" a chyfrol ar Islwyn yng nghyfres "Dawn Dweud". Bu farw ym mis Mawrth 2017.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Yr Hen Bant

- Glyn Tegai Hughes
£8.99