Os yn archebu o’r tua allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Anne Elizabeth Williams

Anne Elizabeth Williams

Addysgwyd Anne E Williams yn Ysgol Dyffryn Nantlle, Pen-y-groes, a Choleg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor. Ar ôl graddio yn y Gymraeg, aeth ymlaen i ddilyn cwrs Diploma mewn Palaeograffeg a Gweinyddu Archifau ac i gwblhau Doethuriaeth ar Gwilym Tew, bardd o'r 15fed ganrif, a'i lawysgrif, Peniarth 51. Ar ôl cyfnod yn Archifdy Caernarfon, symudodd i Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan, i ymchwilio ym maes Meddyginiaethau Gwerin. Wedi hyn, bu'n gweithio fel cyfieithydd annibynnol am dros ugain mlynedd hyd ei hymddeoliad.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Meddyginiaethau Gwerin Cymru

- Anne Elizabeth Williams
£19.99