Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Kees Huysmans

Kees Huysmans

Fe fynnodd Kees ddysgu siarad yr iaith Gymraeg a chofleidio'r holl draddodiadau Cymreig o'i gwmpas. Fe'i cynghorwyd i ymuno â chôr lleol er mwyn dysgu siarad Cymraeg. Yn ystod y cyfnod hwn daeth o hyd i'w lais canu, a chael ei gyflwyno i fyd yr Eisteddfod. Cyrhaeddodd y diddordeb binacl y gamp pan enillodd y Rhuban Glas yn Eisteddfod y Fenni 2016. Gwir angen a'i gorfododd i droi at fyd busnes, pan drôdd yn ôl at un o ddanteithion ei wlad enedigol, sef y waffles. Erbyn hyn mae'r bisgedi melyn wedi bod yn llwyddiant rhyfeddol ac wedi dwyn enw pentre Tregroes drwy Ewrop. Mae'r Tregroes Waffles bellach i'w gweld ar gownteri siopau mwya'r wlad.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Dechrau Canu, Dechrau Wafflo

- Kees Huysmans
£9.99