Emrys Roberts

Yn genedlaetholwr ac yn weithredwr gwleidyddol, cafodd Emrys Roberts ei eni yn Leamington Spa, Swydd Warwig yn 1931. Dechreuodd ddysgu Cymraeg pan symudodd y teulu i Gaerdydd yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Cafodd radd ag anrhydedd mewn Hanes yng Ngholeg y Brifysgol, Caerdydd, ac mae wedi darlithio ar Hanes Cymru a'r Unol Daleithiau yn Adran Allanol y Brifysgol.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Ein Stori Ni

- Emrys Roberts
£3.99

Highlights from Welsh History

- Emrys Roberts
£3.99