Ioan Gwyn

Actor yw Ioan Gwyn, sydd wedi etifeddu diddordeb ei dad mewn pêl-droed. Llwyddodd i fynychu pob un o gêmau Cymru yn ystod pencampwriaeth Ewro 2016.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

The Manchester United Welsh

- Gwyn Jenkins, Ioan Gwyn
£6.99