Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Owain Williams

Owain Williams

Roedd Owain Williams yn aelod o MAC (Mudiad Amddiffyn Cymru) a arestwyd a threuliodd amser yn y carchar yn ystod y 1960au am ei ran yn bomio'r argae a adeiladwyd i foddi Capel Celyn. Mae e'n ddyn fusnes, yn rhedeg maes carafannau yng Nghwynedd, ac yn arweinydd Llais Gwynedd.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Tryweryn: A Nation Awakes - The Story of a Welsh Freedom Fighter

- Owain Williams
£9.99