Llun o Ken Poole

Ken Poole

Roedd Ken Poole yn Gyfarwyddwr i PricewaterhouseCoopers am 23 mlynedd ac yn dilyn ei ymddeoliad, fe ymunodd a Cyngor Dinas Caerdydd fel Pennaeth Datblygiad Economaidd. O safbwynt rygbi, derbynodd cap dros Gymru ar lefel ysgol uwchradd, a chwaraeodd dros brifysgolion Cymraeg a ar lefel dosbarth cyntaf i Gaerdydd, Pontypridd a'r Glamorgan Wanderers. Mae ei gariad at rygbi dal yn gryf, a mae e wedi hyfforddi rygbi ar lefel plant yng Nghaerdydd.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Percy Bush: Welsh Rugby's Little Marvel

- Ken Poole
£8.99