Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Lilian Comer

Lilian Comer

Ganwyd yn Nhreforus yn Ne Cymru yn yr 1920au, fe adawodd ysgol pan yn 13 oed ac aeth ati i weithio yn siop ddarpariaeth y teulu. Roedd ei mam-gu yn ddylanwad mawr arni, yn adrodd storiâu wrthi ac yn ei sbarduno i oresgyn ei haddysg brin ac i ysgrifennu llyfr.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

The Church Warden

- Lilian Comer
£9.95