Llun o Hafina Clwyd

Hafina Clwyd

Ganed Mair Hafina Clwyd Jones yn Ngwyddelwern, a magwyd ar fferm yn Llandyrnog. Fe aeth i Goleg Bangor i cael hyfforddiant fel athrawes. Yn 21 fe symudodd i Lundain i weithio fel athrawes. Tra yn Llundain, sefydlodd clwb lenyddol Cymreig a roedd yn swyddog o Gymdeithas Anrhydeddys y Cymmrodorion. Roedd yn awdures doreithiog a cholognydd o fri. Ar ol dychwelyd i Gymru yn y 1970au hwyr, roedd yn golygu cylchgrawn cymundeol ardal Rhuthun sef Y Bedol a papur newydd cenedlaethol wythnosol, Y Faner. Fe anrhydeddwyd fel aelod o Orsedd yr Eisteddfod yn 1992 ac yn gymrawd anrhydeddus yn 2005 gan Brifysgol Banogr am ei gwasanaethau i newyddiaduraeth. Fe gyhoeddodd 11 o lyfrau, y mwyafrif ohonynt yn gasgliadau traethawdau. Roedd yn rhan o cyngor tref Rhuthun o 1999 ac yn Faeres rhwng 2008 a 2009. Roedd yn ffeminydd ac ysgrifennwraig. Bu farw Hafina Clwyd yn 2011.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hafina_Clwyd

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Cwis a Phos

- Hafina Clwyd
£2.00