Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Harold Carter

Mae Harold Carter yn Ddaearyddwr Dynol Cymraeg a chyn Athro Emeritws ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth. Roedd yn cynorthwy-ydd ymchwil yn Aberystwyth yn 1950 ac yn Athro Daearyddiaeth Dynol Gregynog o 1969 tan 1983. O 1983 tan iddo ymddeol yn 1986 roedd yn Gyfarwyddwr Adran Daearyddiaeth Aberystwyth. Yn ystod ei gyrfa roedd yn Athro Gwadd ac yn hwyrach Athro Gwadd Nodweddol ym Mhrifysgol Cincinnati a llefydd eraill. O achos ei ysgrifau ar ddaearyddiaeth Cymru, yn cynnwys ei hiaith a'i diwylliant, cafodd ei dderbyn fel aelod o Orsedd y Beirdd yn Eisteddfod Llanrwst 1990. Yn 1977 fe gyhoeddwyd damcaniaeth ffurfiad pedwar dinas yn ei lyfr 'The Study of Urban Geography'. Yn 2011 daeth yn aelod o'r Gymdeithas Dysgiedig Gymraeg.

http://www.iwa.wales/click/2013/05/economics-rather-than-rights-critical-for-language-survival/

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Spreading the Word

- John Aitchison, Harold Carter
£8.95