Llun o John Roberts

John Roberts

Magwyd John Roberts ar fferm ger Llangïan, Pen Llŷn. Bu'n weinidog am ddeuddeg mlynedd yn Nyfrryn Ceiriog, cyn mynd yn gynhyrchydd rhaglenni crefydd ac yna yn is-olygydd BBC Radio Cymru.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Gabriela

- John Roberts
£8.95