Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Emlyn Richards

Magwyd Emlyn Richards mewn tyddyn bach yn Sarn Mellteyrn, a gadawodd yr ysgol yn 14 oed i fynd i weini ar fferm. Ef a'i frawd oedd y ddau olaf i fyw mewn llofft stabl yn Llŷn. Yn ddiweddarach ymunodd gyda'r weinidogaeth ac ymgartrefu yng Nghemaes, Môn.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Ffarmwrs Môn 1800-1914

- Emlyn Richards
£12.95