Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Richard Booth

Richard Booth

Dechreuodd y farchnad lyfrau yn y Gelli Gandryll yn 1961 gan raddiwr o Rydychen, Richard Booth. Mae teulu Richard wedi bod yn byw ger y dref ers 1903. Roedd lleoliad Y Gelli Gandryll yn berffaith, oherwydd mae wedi'i leoli hanner ffordd rhwng Bryste a Birmingham ac ar yr heol tuag at Iwerddon. Gan ei fod yn ardal fynyddig, credai Richard y byddai hyn yn galluogi'r Gelli Gandryll i unioni i'r farchnad ryngwladol, a'i anhysbellrwydd yn amddiffyniad yn erbyn Llundain. Bu'n ddyn busnes ymroddedig iawn gan obeithio cystadlu yn erbyn busnesau dinasol, a sefydlu tref llawn siopau llyfrau yn y gobaith y byddai'n atyniad twristaidd. Gwnaeth felly cadw ymlaen gyda'i freuddwyd o dref yn llawn siopau lyfrau. Ei lwyddiant mwyaf oedd sefydlu'r Cinema Bookshop a werthodd i ddyn busnes o Lundain.

http://www.richardkingofhay.com/

LLYFRAU GAN YR AWDUR

My Kingdom of Books

- Richard Booth
£14.95