Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Carl Clowes

Carl Clowes

Sylfaenydd ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn ac un o'r ymgyrchwyr pennaf dros ddatblygu'r Nant ar hyd y blynyddoedd. Wedi graddio fel meddyg yn 1967 symudodd i bractis gwledig Llanaelhaearn yn 1970 cyn arbenigo mewn meddygaeth gymdeithasol. Bu'n gadeirydd ar Dolen Cymru gan sefydlu perthynas barhaol rhwng Cymru a Lesotho. Bu hefyd yn ymgyrchu'n ddygn dros y Gymraeg ac fel Cadeirydd y Fforwm Iaith Genedlaethol fe lywiodd y strategaeth iaith gynhwysfawr gyntaf erioed ar gyfer y Gymraeg.

http://www.forachange.co.uk/browse/1950.html

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Carl Clowes: Super Furries, Prins Seeiso, Miss Siberia - A Fi

- Carl Clowes
£12.99

Nant Gwrtheyrn

- Carl Clowes
£4.95