Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Alan Llwyd

Alan Llwyd

Yn 2012 dyfarnodd Prifysgol Cymru radd Doethuriaeth mewn Llên i Alan Llwyd am ei gyfraniad i lenyddiaeth Gymraeg. Y cofiant hwn yw'r ail mewn pedwarawd o gofiannau ganddo. Y llynedd cyhoeddwyd ei gofiant i Kate Roberts, gwaith a alwyd yn glasur ac yn un o gofiannau mawr yr iaith Gymraeg gan feirniaid ac adolygwyr. Cyhoeddir ei gofiant i Waldo Williams yn y dyfodol agos, a bydd ei gofiant i Gwenallt yn dilyn. Mae Alan Llwyd yn awdur nifer helaeth o gyfrolau, ac mae'n gweithio ar ei liwt ei hun fel awdur llawn-amser. Fe'i penodwyd yn Athro yn Academi Hywel Teifi, Coleg y Celfyddydau a Dyniaethau, Prifysgol Abertawe yn 2013.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Yr Odliadur Newydd

- Roy Stephens, Alan Llwyd
£9.99

Colli'r Hogiau

- Alan Llwyd
£29.99

Gwenallt: Cofiant D Gwenallt Jones 1899-1968

- Alan Llwyd
£19.99

Cofiant Hedd Wyn

- Alan Llwyd
£14.95

Waldo - Cofiant Waldo Williams 1904-1971 (clawr caled)

- Alan Llwyd
£29.95

Waldo - Cofiant Waldo Williams 1904-1971 (clawr meddal)

- Alan Llwyd
£19.95
1-6 o 12 1 2
Cyntaf < > Olaf