Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Androw Bennett

Androw Bennett

Cafodd ei eni yng Nghaerfyrddin a'i ddwyn i fyny yn Langennech. Addysgwyd yng Ngholeg Llanymddyfri, Coleg Dewi Sant Llanbed a Choleg y Gyfraith yn Guildford. Mae Androw wedi ymddeol o'i waith fel cyfreithiwr, ar ol gweithio i gwmniau preifet, llywodraeth lleol, cynllunio ariannol, y maes wirfoddoli a fel ysgrifennydd cwmni i un o feysydd diwydiannol. Maw'n ysgrifennu rhan-amser (bron yn hollol yn y Gymraeg) ac yn gweithio yn cynllunio a chynnal seremoniau angladdol dyneiddiol.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

£4.95

Dirmyg Cyfforddus

- Androw Bennett
£6.95

Welsh Rugby Heroes

- Androw Bennett
£3.95