John Aitchison

Athro Emeritus ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth, fe ymunodd Yr Athro John Aithison a’r Adran Ddaearyddiaeth (fel yr oedd yn 1967). Fe sefydlodd uned Ymchwil Arolygiadau Gwledig a ddechreuodd y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Tirluniau wedi’u Diogelu ar y cyd. Fe dderbyniodd gwobr Tywysog Cymru am waith ar y Tiroedd Comin Cymru’. Mae John Aitchison wedi ysgrifennu’n helaeth ar batrymau yn ymwneud a lle yr iaith Gymraeg.

http://www.iwa.wales/click/2013/05/economics-rather-than-rights-critical-for-language-survival/

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Spreading the Word

- John Aitchison, Harold Carter
£8.95