Christine Smeeth

Mae Christine Smeeth yn adnabyddus fel ysgrifennydd coginio. Mae ganddi gysylltiadau teuluol cryf gyda Cymru a magwyd mewn teulu lle roedd coginio cartref yn oll-bwysig. Fe hyfforddwyd fel Chef Cordon Bleu. Ar ol ennill sawl cymhwyster arall, fe graddiodd fel economegydd cartref a steilydd yn arbennigo mewn lluniau ar gyfer y marchnad hysbysebu a cylchgronnau, gan weithio yn gyson i gwmniau fel Heinz, Weightwatchers a Birds Eye/Walls. Mae wedi ysgrifennu nifer o lyfrau coginio a wedi cyfrannu'n gyson i nifer o gylchgronnau gyda'u ryseitiau, ffotograffau a darluniau ei hun. Bu Christine Smeeth yn diwtor coginio, golygydd taflen newyddion y Gymdeithas Frenhinol Garddwriaethol, a perchennog y Meare Manor Country Hotel.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

The Welsh Table

- Christine Smeeth
£6.95