Llun o David Greenslade

David Greenslade

Ystyrir David Greenslade fel dyn sydd ar flaen y gâd o ran ysgrifennu yng Nghymru heddiw. Fel dysgwr, mae e wedi ysgrifennu am adfer iaith (Burning Down the Dosbarth). Mae casgliadau ei gerddi – yn enwedig Fishbone and Creosote – yn cyfuno teimlad dwys o Gymreictod gyda ysgrifen cyfoes iawn Cymraeg. Mae wedi ysgrifennu nofelau, cerddi, llyfrau i blant ac mae'n cyfrannu at amrywiaeth eang o newyddiadurau a chylchgronau. Wedi teithio i Siapan ac UDA mae ar hyn o bryd yn byw'n Caerdydd.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Gloria a'r Berllan Bupur

- David Greenslade
£3.95

Burning Down the Dosbarth

- David Greenslade
£5.95