Llun o William Owen

William Owen

Brodor o ogledd Môn yw William Owen, a chafodd ei addysgu yn Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch a Choleg Prifysgol Bangor. Bu'n bennaeth adran addysg grefyddol Ysgol Eifionydd am 25 mlynedd a threuliodd bum mlynedd arall fel swyddog cyhoeddi Gwasg Pantycelyn. Bu'n darlledu'n gyson ar Radio Cymru am gyfnod, ac enillodd nifer o lawryfon eisteddfodol yn cynnwys Medal Ddrama'r Eisteddfod Genedlaethol yn 1983.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Cân yr Alarch

- William Owen
£7.95