E. A. Rees

Mae E A Rees yn enedigol o Dywyn, Gwynedd. Astudiodd ym Mhrifysgol Efrog ac wedyn Birmingham. Mae e wedi dysgu ym Mhrifysgolion Keele a Birmingha. Ei arbenigaidd yw hanes Rwsia a mae wedi cyhoeddi nifer o lyfrau yn y maes yma. Mae ganddo diddordeb mawr mewn hanes Cymru.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

A Life of Guto'r Glyn

- E. A. Rees
£19.95